Bela kot galeb

dr. Ingrid Žolgar

prof. defektologije

Dragocena slikanica, ki je pred vami, na preprost način približa Binco, punčko z albinizmom. Binca in ostali otroci s slepoto oziroma slabovidnostjo so najprej otroci kot vsi drugi: enkratni in različni, z vrsto enakih potreb, čustev in želja. 

Osebe s slepoto in slabovidnostjo predstavljajo zelo heterogeno skupino oseb s posebnimi potrebami. V to skupino otrok uvrščamo tudi osebe z albinizmom. Albinizem je prirojeno dedno stanje, za katerega je značilna odsotnost običajne pigmentacije: pomanjkanje ali odsotnost pigmenta v očeh, koži, laseh. Vse oblike albinizma pa so povezane s kompleksnimi težavami na področju vida: zmanjšano ostrino vida, preobčutljivostjo na svetlobo in bleščanjem ter nehotenim gibanjem oči.

Razlika med otroki, ki so slepi in slabovidni, ter videčimi je v tem, kako se učijo. Otroci s slepoto oziroma slabovidnostjo se lahko naučijo toliko kot vsak drug otrok, vendar se za razliko od drugih otrok ne morejo zanašati na svoj vid. Slepota in omejeno vizualno funkcioniranje onemogočata ali otežujeta pridobivanje točnih informacij o ljudeh, predmetih, aktivnostih in okolju. Informacije, ki jih pridobijo s svojimi drugimi čuti (tudi preostankom vida), so nekonsi-stentne, razdrobljene in pasivne. Potrebno je veliko vaj, urjenja in časa, da se vse pridobljeno uredi v smiselno celoto.

Z zgodbo nam avtorica nazorno predstavi otroka, njegove potrebe in zmožnosti ter tako pomaga premagovati pogosta napačna pojmovanja in predsodke. Skozi izzive in zmage male Bince daje ta slikanica bralcu odlično priložnost, da spodbudi razgovor o teh kompleksnih vprašanjih.