Vid Pečjak

Vid Pečjak je bil slovenski pisatelj in psiholog, rojen 7. januarja 1929 v Ljubljani. V Ljubljani je obiskoval osnovno šolo in gimnazijo. Med vojno in malo po vojni je bil zaprt iz političnih razlogov, a je obakrat zapor kmalu zapustil. Vpisal se je na Univerzo v Ljubljani, na Oddelek za psihologijo, in začel pisati za mladino. Iz psihologije je na Filozofski fakulteti v Ljubljani tudi diplomiral (1956) in doktoriral (1956). Sprva je delal kot klinični psiholog v prehodnem mladinskem domu. Leta 1957 je postal asistent, od leta 1960 do upokojitve je služboval kot predavatelj na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani, od leta 1975 kot redni profesor za občo psihologijo. Precej je predaval tudi na tujih univerzah, predvsem ameriških. Raziskoval je predvsem vprašanja psihologije spoznavanja (sinestezija, psiholingvistika, ustvarjalnost), medkulturno psihologijo in zgodovino psihologije (posebej na Slovenskem) ter razvil izvirne psihološke modele mrežaste povezave pojmov in družbenega upora, ki sodi že v naslednje področje njegovega zanimanja, politično psihologijo. Postal je ambasador znanosti RS (1993) in zaslužni profesor Univerze v Ljubljani (1998).

Po prvem sinu Andreju je poimenovan junak Drejček iz knjige Drejček in trije Marsovčki, po vnuku Aleksandru pa junaki iz avtorjevih poznejših slikanic.

Kot pisatelj in psiholog je napisal 90 knjig, dve tretjini strokovnih s področja psihologije, večina leposlovnih del so znanstvenofantastične zgodbe, romani in novele, pa tudi potopisi in stripi. Nekatera dela je podpisal s psevdonimom Div Kajčep, ki je anagram njegovega imena.

Preminil je 27. februarja 2016 na Bledu.

Oglejte si tudi

Tina Dobrajc

Ilustratorka

Jelka Godec Schmidt

Ilustratorka

Zvonko Čoh

Ilustrator

Peter Škerl

Ilustrator