Milena Mileva Blažič

Milena Mileva Blažić, slovenska literarna zgodovinarka, univerzitetna učiteljica in političarka, se je rodila 12. septembra 1956 v Popužah (BiH).

Osnovno šolo in gimnazijo je končala v Novem Travniku (BiH). Od leta 1975 živi in dela v Ljubljani. Leta 1985 je diplomirala na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti v Ljubljani, leta 1997 pridobila naziv magistra slovenske književnosti na Oddelku za slovanske jezike in književnosti in leta 2001 uspešno zagovarjala doktorsko disertacijo z naslovom Vloga in pomen ustvarjalnega pisanja pri pouku književnosti v osnovni šoli.

Zaposlena je na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, od leta 1991 kot asistentka, od leta 2002 kot docentka, od leta 2008 kot izredna profesorica in od leta 2013 kot redna profesorica za didaktiko književnosti (prva habilitacija), v okviru druge habilitacije je od leta 2007 docentka in od leta 2013 izredna profesorica za slovensko književnost na Oddelku za razredni pouk (katedra za slovenščino), predava pa tudi na Oddelku za predšolsko vzgojo. Njeno področje znanstvenega raziskovanja zajema še mladinsko književnost, večkulturno mladinsko književnost in teorijo mladinske književnosti.

Leta 1992 je izdala knjigo Kreativno pisanje: priporočnik vesele znanosti od besede do besedila, nato so v letih 1995, 1996 in 1997 izšli trije delovni zvezki z istim naslovom. Vodila je številne pedagoške seminarje za učitelje slovenščine, mentorje literarnih krožkov in knjižničarje v Sloveniji, Italiji in Avstriji.

Bila je sourednica pesniške antologije Peti letni čas: 100 naj pesmi za mlade (2001) in soavtorica dvakrat nagrajenih beril za osnovne šole Svet iz besed 7 (druga nagrada na bolonjskem knjižnem sejmu 2003 in prva nagrada na frankfurtskem knjižnem sejmu 2003). Med letoma 2001 in 2004 je bila nosilka projekta Ciljnega raziskovalnega programa (CRP) Razvoj bralnih zmožnosti z bralno značko. Sodeluje v dveh projektih EU s področja mladinske književnosti in IKT (informacijsko-komunikacijske tehnologije) in je članica dveh znanstvenih združenj: Nordic Network for Children’s literature in IRSCL (International Research Society for Children’s Literature).

Med letoma 2006 in 2008 je bila tajnica Slavističnega društva Slovenije. Od leta 2006 je svetnica v Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana na Listi Zorana Jankovića. Od leta 2007 je mentorica Wikiprojekta Slovenska mladinska književnost, ki ga pripravljajo študentje ljubljanske Pedagoške fakultete. Od 30. junija 2008 do 31. januarja. 2013 je bila tudi predsednica sveta Mestne knjižnice Ljubljana in od 2009 do 2014 predsednica sveta Lutkovnega gledališča Ljubljana.

Oglejte si tudi

Tina Dobrajc

Ilustratorka

Jelka Godec Schmidt

Ilustratorka

Zvonko Čoh

Ilustrator

Peter Škerl

Ilustrator